Dây nịt nam Tisudsi hàng hiệu đẳng cấp (Coffe) – NNaTIS03

Nhãn hiệu: Tisudsi Mầu: Coffe Chất liệu: Da thật Sản xuất: Quảng Châu Kích thước: 3.3cm

Dây nịt nam Tisudsi hàng hiệu đẳng cấp (Coffe) – NNaTIS02

Nhãn hiệu: Tisudsi Mầu: Coffe Chất liệu: Da thật Sản xuất: Quảng Châu Kích thước: 3.3cm

Dây nịt nam Tisudsi hàng hiệu đẳng cấp (Đen) – NNaTIS01

Nhãn hiệu: Tisudsi Mầu: Đen Chất liệu: Da thật Sản xuất: Quảng Châu Kích thước: 3.3cm

Dây nịt nam Gozid hàng hiệu đẳng cấp (Đen) – NNaGOZ01

Nhãn hiệu: GOZID Mầu: Đen Chất liệu: Da thật Sản xuất: Quảng Châu Kích thước: 3cm

Dây nịt nam Cartier hàng hiệu đẳng cấp (Đen) – NNaCAR03

Nhãn hiệu: Cartier Mầu: Đen Chất liệu: Da dê Sản xuất: Tại nước thứ ba Kích thước: 3,3cm

Dây nịt nam Cartier hàng hiệu đẳng cấp (Đen) – NNaCAR02

Nhãn hiệu: Cartier Mầu: Đen Chất liệu: Da dê Sản xuất: Tại nước thứ 3 Kích thước: 4cm

Dây Nịt Hàng Hiệu – Dây Nịt Thời Trang – Dây Nịt Cao Cấp